De Golf Academie
Disclaimer

DISCLAIMER
 
Alle intellectuele eigendomsrechten ter zake van deze website degolfacademie.nl (de ‘Website’) en de daarin vertoonde informatie welke tezamen een bestand op de Website (het ‘Bestand’) vormt bestaande uit onder andere (doch niet beperkt tot) tekst, beelden, lessen, oefeningen en uitleg (de ‘Inhoud’), berusten bij de Nederlandse Golf Federatie (‘NGF’). De naam ‘NGF’ en het NGF-beeldmerk alsmede het beeldmerk van de Golfacademie zijn geregistreerde merken van de NGF (de ‘Merken’). Daarnaast heeft de NGF auteursrechten op het Bestand en de Inhoud van de Website. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van het Bestand en/ of de Inhoud van de Website levert een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van de NGF op.
 
Het Bestand en de Inhoud van de Website is met zorg door de NGF samengesteld. De NGF is, voor wat betreft dit Bestand en de Inhoud die op de Website te vinden is, mede uitgegaan van informatie die door derden aan de NGF is verstrekt. De NGF spant zich ervoor in om het Bestand en de Inhoud van de Website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat het Bestand en de Inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De NGF kan geen garantie geven ten aanzien van de deugdelijkheid dan wel geschiktheid voor een bepaald doel van de Website en de Inhoud. Raadpleging van het Bestand en de Inhoud van de Website is voor particulieren bedoeld. De NGF kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Website of met de onmogelijkheid de Website te kunnen raadplegen.
 
Bij ongeautoriseerd en/of oneigenlijk gebruik van de Website, behoudt de NGF zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de Website te raadplegen dan wel te gebruiken. Bij oneigenlijk en/of ongeautoriseerd gebruik van de Website, zal de NGF u aansprakelijk houden en de schade die hier het gevolg van is, op u verhalen.
 
Door de Website te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.
 
Op de onderhavige disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.
 
Alle rechten worden voorbehouden.
 

PRIVACYSTATEMENT

Dit is de privacyverklaring van de NGF inzake de Website. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door de NGF door middel van het aanbieden van gepersonaliseerde content en de verwerkingen via de Website alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.
De NGF respecteert de privacy van alle gebruikers van de Website. De NGF draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u middels de Website verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van de NGF middels de website “De Golf Academie”. U dient zich ervan bewust te zijn dat de NGF niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op de Website bereikbaar zijn. De NGF raadt u aan bij het via de Website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op de Website bent als de URL is gewijzigd.
U ontvangt door aanmelding op de Website de nieuwsbrief door middel van het verstrekken van uw e-mailadres. U kunt het ontvangen van mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Uw persoonsgegevens kunnen alleen worden ingezien door de NGF alsmede een tot de Website toegelaten coach wanneer u daar goedkeuring voor heeft gegeven door hem/haar te accepteren als coach. Alle informatie en gegevens van u kunnen alleen worden ingezien door een coach wanneer u de coach uitnodigt en de coach u als gebruiker accepteert. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en de NGF.
Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email. De NGF bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

 
DGA IS EEN INITIATIEF VAN Nederlandse Golf Federatie PGA Holland Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties
 
hoofdsponsor van het
nederlandse golf